Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur blir Sverige klimatneutralt senast 2045?

Seminar

Välkommen till ett seminarium där Anders Wijkman presenterar resultatet av Miljömålsberedningens arbete.

Miljömålsberedningens uppdrag är att utveckla strategier innehållande etappmål, styrmedel och åtgärder inom särskilt svåra områden som kräver långsiktiga politiska avvägningar och där flera olika samhällsintressen spelar in. Strategierna ska vara kostnadseffektiva ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och avvägningar kan behöva göras mellan miljömål men också mellan miljömål och andra viktiga samhällsmål. Strategierna ska även vara målövergripande, det vill säga strategierna ska bidra till att skapa förutsättningar för att nå flera av miljökvalitetsmålen samt generationsmålet.

Efter presentationen blir det en paneldiskussion där åhörarna har möjlighet att ställa frågor.

Program

14.00 - 14.05 Filip Johnsson, Chalmers - Välkommen och introduktion

14.05 - 14.45 Anders Wijkman presenterar miljömålsberedningens delbetänkande SOU2016:21 "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige"

14.45 - 15.20 ca Paneldiskussion som leds av Filip Johnsson, Chalmers.
I panelen:
Tomas Kåberger, Chalmers
Ylva Noren Bretzer, Göteborgs universitet
Anders Sandoff, Göteborgs universitet
Frances Sprei, Chalmers
Thomas Sterner, Göteborgs universitet

15.20 - 16.00 ca Frågor från publiken till Anders Wijkman och panelenVÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG HÄR senast 8 april.

Date: 4/11/2016

Time: 2:00 PM - 4:00 PM

Categories: Environment, Sustainable development

Organizer: GMV och Institutionen för energi och miljö, Chalmers

Location: RunAn, Chalmers, Chalmersplatsen 1, Göteborg

Contact person: Patrik Alm

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 6/16/2020
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?