Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskning och utbildning inom hållbar utveckling

På Chalmers och Göteborgs universitet bedrivs framstående forskning om hållbar utveckling inom många olika ämnesområden. För studenter finns vid båda lärosätena många möjligheter att rikta in sig mot hållbar utveckling.

Göteborgs centrum för hållbar utvecklings arbete är inriktat på samverkansinsatser mellan Chalmers och Göteborgs universitet som bidrar till respektive universitets mål för hållbar utveckling och som skapar mervärden.

FORSKNING

Vi arbetar för att skapa mötesplatser för forskare från olika ämnesområden i syfte att öka det tvärvetenskapliga forskningssamarbetet inom och mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Vårt mål är också att stärka finansieringen så att fler forskningsprojekt bidrar till de globala målen för hållbar utveckling.

 

Chalmers – för en hållbar framtid
På Chalmers finns flera institutioner med tyngdpunkt på miljö och hållbar utveckling. Bredden i frågeställningarna gör att nästan alla på Chalmers ägnar sig åt hållbarhetsfrågor, om än i varierande omfattning. Chalmers vision är Chalmers - för en hållbar framtid. Hållbar utveckling tillsammans med innovation och entreprenörskap är drivkraften för Chalmers åtta styrkeområden.

Göteborgs universitet – samhällsansvar och globalt engagemang
Göteborgs universitets vision, Vision 2020, bygger på fyra grundprinciper, däribland Uttalat samhällsansvar och Globalt engagemang. Universitetet arbetar med hållbar utveckling inom såväl forskning och utbildning som administration och förvaltning. Genom UGOT Challenges satsar Göteborgs universitet 300 miljoner kronor på att skapa förutsättningar för stark tvärvetenskaplig forskning som kan bidra till att lösa samtidens globala samhällsutmaningar.

UTBILDNING OCH LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Utbildning är en nyckelfaktor till en hållbar samhällsutveckling.  I samverkan med andra enheter på Chalmers och Göteborgs universitet arbetar Göteborgs centrum för hållbar utveckling med att utveckla och integrera hållbar utveckling inom grund- och forskarutbildningen. Vi har också som mål att öka lärosätenas bidrag till de globala målen för hållbar utveckling genom studentengagemang och utbildningssamarbete nationellt och internationellt. Vi driver och medverkar i en rad olika projekt och satsningar inom lärande för hållbar utveckling.

Chalmers läser alla studenter minst 7,5 poäng inom miljö och hållbar utveckling kopplat till sina respektive utbildningsprogram. Inom civilingenjörsutbildningarna ingår dessutom 7,5 poäng inom ämnet människa, teknik och samhälle (MTS). De studenter som vill kan välja mastersprogram som är särskilt inriktade mot miljö och hållbar utveckling.

Vid Göteborgs universitet ges flera utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser med inriktning mot miljövetenskap och hållbar utveckling. Fristående kurser i ämnet finns vid en lång rad institutioner - allt från filosofi till juridik och kemi. Det finns också utbildningsprogram på grundläggande nivå i miljövetenskap samt ett flertal utbildningsprogram med valbara inriktningar eller allmän tyngdpunkt på miljö och hållbar utveckling.

Läs mer om GMV:s arbete inom utbildning och lärande för hållbar utveckling

 

FORSKARUTBILDNING

Göteborgs centrum för hållbar utveckling arbetar med forskarutbildning inom hållbar utveckling på Chalmers och Göteborgs universitet genom att stå som värd för forskarskolor och doktorandkurser.

På Chalmers ansvarar vi för en forskarutbildningsplan inom ämnet miljövetenskap. Forskarstudenter som följer denna forskarutbildningsplan ingår i forskarskolan i miljövetenskap.

Vid Göteborgs universitet finns möjlighet att forskarstudera inom till exempel miljövetenskap, miljöekonomi och miljömedicin. Forskarstudierna sker på respektive institution. Det finns också en möjlighet att inom övriga forskarutbildningar välja problemställningar med inriktning mot hållbar utveckling. I sådana fall kan vi utgöra ett stöd och komma med förslag på biträdande handledare.

Forskarskolor
Inom forskarskolan Miljö och hälsa pågår forskning i skärningsytan mellan hälsa och miljö. Forskarskolan är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, och samordnas av Göteborgs centrum för hållbar utveckling. Vi ansvarar även för forskarskolan i miljövetenskap vid Chalmers.

 

Doktorandkurser
Det ges många doktorandkurser inom hållbar utveckling både på Chalmers och på Göteborgs universitet. På Chalmers ges både gemensamma doktorandkurser samt kurser de olika institutionerna. Information om doktorandkurser ges under respektive fakultet på Göteborgs universitets webbplats. Göteborgs centrum för hållbar utveckling ger doktorandkursen Sustainability Opportunities – Exploring Sustainability at the Cross-roads of Science and Society och har initierat doktorandkursen From research to policy for sustainable development som ges inom ramen för Chalmers doktorandkurser inom Generic and transferable skills.

STIPENDIER OCH UTLYSNINGAR

Information om aktuella utlysningar finns på Chalmers respektive Göteborgs universitets webbplats. Göteborgs centrum för hållbar utveckling annonserar kontinuerligt aktuella utlysningar i nyhetsbrevet som skickas varannan vecka.

Vi administrerar ett par utlysningar i samverkan med andra aktörer.

Renovas forskningsstipendium för doktorander och unga forskare inom miljöområdet
Renovas miljöstipendium vill stimulera forskning som syftar till förbättrad återvinning och avfallshantering och riktar sig till doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden.

Läs mer om Renovas miljöstipendium

Stipendiefonden till Eva Selin Lindgrens minne
Professor Eva Selin Lindgren var 1990-1998 sektionsdekanus på Sektionen för miljövetenskap, numera Göteborgs centrum för hållbar utevckling. I samband med professor Eva Selin Lindgrens bortgång 2011 insamlades gåvor till en minnesfond för att främja miljövetenskaplig och cancergenetisk forskning. Ur fonden delas det årligen ut ett stipendium på upp till 40 000 kr ut till en forskare eller forskarstuderande.

Läs mer om stipendiefonden till Eva Selin Lindgrens minne

Sidansvarig: GMV|Sidan uppdaterades: 2018-08-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?