Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Föreläsningsserie om globala målen för hållbar utveckling

I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av de globala målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

Föreläsningarna arrangeras av GMV i samarbete med Ekocentrum och Göteborgs FN-förening. De äger vanligtvis rum en onsdag i månaden under terminerna, kl 18.00-19.30 på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg. Ingen entréavgift.

Aktuella föreläsningar annonseras i GMV:s kalendarium och GMV:s nyhetsbrev.

Välkommen!

Tidigare föreläsningar

13 mars 2019
Globala målen för hållbar utveckling nr 13

Föreläsare:
Deliang Chen, Göteborgs universitet

Läs mer

13 februari 2019
Globala målen för hållbar utveckling nr 17

SDG 17Föreläsare:
Rebecka Jorquera, Nätverket GAME
Martin Eriksson, SDSN Northern Europe

Läs mer
 

 

 

14 november 2018
Globala målen för hållbar utveckling nr 7


SDG 7Föreläsare:

Simon Davidsson Kurland

Läs mer

 

 

 

17 oktober 2018
Globala målen för hållbar utveckling nr 4

Det fjärde globala målet för hållbar utveckling slår fast att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.Föreläsare:
Erik Sterner, Chalmers
Alexina Thoren Williams, Göteborgs universitet

Läs mer
 

12 september 2018
Globala målen för hållbar utveckling nr 10

Det tionde målet för hållbar utveckling handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder och verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är rättvis. Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper ökat.

Föreläsare:
Nils Björling, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Läs mer

 

11 april 2018
Globala målen för hållbar utveckling nr 16: Fredliga och inkluderande samhällen


Det globala målet nummer 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.Föreläsare:

Claes Andersson, Fysisk resursteori, Chalmers
Sirianne Dahlum, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Läs mer

 

14 mars 2018
Globala målen för hållbar utveckling nr 2: Ingen hunger

Det andra globala målet för hållbar utveckling handlar om hur vi ska avskaffa hungern i hela världen. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet. Livsmedelsförsörjningen är särskilt beroende av välfungerande handel och marknader liksom av väl fungerande infrastruktur för transport och förvaring.

Föreläsare:
Christel Cederberg, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Gunilla Almered Olsson, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Läs mer

 

8 november 2017
Globala målen för hållbar utveckling nr 9:
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Det nionde globala målet för hållbar utveckling handlar om hur en väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling

Föreläsare:

 • Johnn Andersson, miljösystemanalys, Chalmers
 • Maria Sundin, institutionen för fysik, Göteborgs universitet
 • Kristina Sundell, instituionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
 • Angela Wulff, institionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
   

Läs mer
 

13 september 2017
Globala målen för hållbar utveckling nr 15:
Ekosystem och biologisk mångfald

Det femtonde globala målet för hållbar utveckling handlar om ekosystem och biologisk mångfald som är avgörande för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd.

 

 

 

Föreläsare:

 • Alexandre Antonelli, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
 • Martin Persson, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
   

Läs mer
 

26 april 2017
Globala målen för hållbar utveckling nr 8:
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I april är det dags för en föreläsning om det åttonde globala målet för hållbar utveckling om "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt": Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 

Föreläsare:

 • Cecilia Berlin, produkt- och produktionsutveckling, Chalmers
 • Lotta Dellve, instutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Läs mer
 

8 mars 2017
Globala målen för hållbar utveckling nr 5:
Jämställdhet

Det femte globala målet för hållbar utveckling slår fast att jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
 

Föreläsare:

 • Helene Ahlborg, miljösystemanalys, Chalmers
 • Katarina Leppänen, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
   

Läs mer
 

8 februari 2017
Globala målen för hållbar utveckling nr 6:
Rent vatten och sanitet för alla

Det sjätte globala målet för hållbar utveckling slår fast att vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet.


Föreläsare:

 • Ekaterina Sokolova, bygg- och miljöteknik, Chalmers
 • Madeleine Prutzer, Gothenburg Research Institute, GRI, Göteborgs universitet
   

Läs mer
 

9 november 2016
Globala målen för hållbar utveckling nr 3:
God hälsa och välbefinnande

Det tredje globala målet för hållbar utvecklling handlar om god hälsa och välbefinnande och innebär att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Föreläsare:

 • Gunilla Krantz, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Rikard Landberg, biologi och bioteknik, livsmedelsvetenskap, Chalmers
   

Läs mer
 

12 oktober 2016
Globala målen för hållbar utveckling nr 12:
Hållbar konsumtion och produktion

Det tolfte globala målet för hållbar utveckling handlar om hållbar konsumtion och produktion och berör hur man ska använda resurser effektivt, ta hänsyn till ekosystemtjänster samt minska påverkan från farliga kemikalier.
Föreläsare:

 • Ilaria Barletta, produkt och produktionsutveckling, Chalmers
 • Christian Fuentes, företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet


Läs mer

 

14 september 2016
Globala målen för hållbar utveckling nr 14:
Hav och marina resurser

Det fjortonde globala målet för hållbar utveckling handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Många av havens fiskbestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning för att främja återuppbyggnaden av hotade bestånd.


Föreläsare:

 • Per Knutsson, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
 • Kent Salo, institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers
   

Läs mer

 

13 april 2016
Globala målen för hållbar utveckling nr 11:
Hållbara städer och samhällen

Det elfte globala målet för hållbar utveckling innebär att: "städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara". Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och år 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Föreläsare:

 • Henriette Söderberg, styrkeområde samhällsbyggnad, Chalmers
 • Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer
 

9 mars 2016
Globala målen för hållbar utveckling nr 1:
Ingen fattigdom

Det första globala målet för hållbar utveckling handlar om hur vi ska utrota fattigdomen i alla länder. Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska och innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Föreläsare:

 • Maria Nyström, institutionen för Arkitektur, Chalmers
 • Susanna Olai, enheten för miljöekonomi, Göteborgs universitet

Läs mer

 

10 februari 2016
Globala målen för hållbar utveckling nr 13:
Bekämpa klimatförändringarna

Det trettonde globala målet för hållbar utveckling handlar om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna och anger särskilt att vi ska vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.

 

 

Föreläsare:

 • Jan Petterson, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet 
 • Frances Sprei, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers

 

Sidansvarig: GMV|Sidan uppdaterades: 2019-03-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?