Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förtätning på rätt spår: #4 Fallstudier med utmaningar

Lecture

En webbinarieserie om stationssamhällen

Stationer ökar tillgänglighet och skapar potential för utveckling av samhällen. Webbinarieserien Förtätning på rätt spår vill ge en ökad förståelse för konsekvenser av förtätning av stationsnära områden med hänsyn till de globala målen för hållbar utveckling.

Stationsnära områden ger möjligheter till utveckling och tillgänglighet på regional och nationell nivå men utvecklingspotentialen påverkas även av hinder i den bebyggda miljön. Förtätning kan ge både positiva och negativa konsekvenser. Järnvägen i sig kan ge negativa effekter som buller, vibrationer och dålig luftkvalitet. Spårområdet kan också skapa delade tätorter med två sidor, en på rätt sida spåret och en som upplevs vara "wrong side of the track".

Förtätning på rätt spår fokuserar på hur tillgänglighet påverkar och påverkas av förtätningspotentialen, hur planering på regional nivå påverkar den lokala nivån och omvänt samt hur infrastrukturbarriärer runt stationer påverkar den lokala tillgängligheten och förtätningspotentialen.

#4 Fallstudier med utmaningar
Satsningar på infrastruktur i stationsnära områden skapar regional tillgänglighet men också lokala barriärer. Stationsnära områden bidrar även till en förtätningspotential som kan resultera i både positiva och negativa effekter. Under det fjärde webbinariet presenteras resultat från de stationsnära områden som studerats i projektet Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet. Erfarenheter från arbetet med Mölndal, Partille och Kungälv har använts i utvecklingen av en analysmetod. Under webbinariet presenteras olika typer av utmaningar som har identifierats.

Projektet fokuserar på socioekonomiska konsekvenser av förändringar i regional och lokal tillgänglighet samt förtätning. Till exempel skapar god tillgång till stationen förutsättningar för fler arbetstillfällen. Tillgång till service skapar förutsättning för människor att mötas, vilket kan ha goda effekter på hälsa och välbefinnande. Nya barriärer inom och mellan områden och platser kan däremot försvåra promenad- och cykelmöjligheter och minska grönytornas tillgänglighet och därmed påverka hälsa negativt. Alla dessa faktorer vägs samman i en utvärderingsmodell som kan underlätta den fysiska planeringen av stationsnära områden.

Läs mer
Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet

Efter presentationen finns utrymme för diskussion och frågor.

Föreläsare
Meta Berghauser Pont, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers.

Anmälan
Anmäl dig här senast den 25 april.

Dokumentation tidigare webbinarier
Samtliga webbinarier dokumenteras, några av dem spelas även in och görs tillgängliga efteråt.
Se tidigare föreläsningar och ladda ned dokumentation.

Kommande webbinarier
Inbjudan med aktuell anmälningslänk kommer att skickas ut i god tid inför varje webbinarium.

#5 Hur tar vi projektet vidare?
Tid: Torsdag 15 september 2022. Klockan 09:00-10:00.
Fokus: Presentation och samtal om hur resultat från projektet tas vidare och kommer Trafikverket och andra aktörer till nytta.
Föreläsare: Sanna Isemo, projektledare, Urban Futures.

Upplägg webbinarierna
Tid: 1 timme inklusive tid för diskussion och frågor
Språk: Svenska med undantag för engelskspråkig talare vid webbinarium #2. Då finns dock dokumentation på svenska.
Plattform: Zoom.
Dokumentation: Erbjuds och distribueras efter varje webbinarietillfälle.
Anmälan: Inbjudan med aktuell anmälningslänk kommer att skickas ut i god tid inför varje webbinarium.
Frågor? Sanna Isemo, projektledare, Urban Futures, sanna.isemo@chalmers.se

Seminarierna hålls som webbinarier och är kostnadsfria.

Målgrupp
Målgruppen är medarbetare från Trafikverket, planerare och beslutsfattare på kommunal och regional nivå samt medarbetare från andra statliga myndigheter och forskare med intresse av frågan.

Arrangörer
Webbinarierna arrangeras av forskningsprojektet Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet i samarbete med Trafikverket.

Projektet finansieras av Trafikverket med Urban Futures som projektägare. Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionen (GR), Byggteknik vid Högskolan Dalarna och Urbana och regionala studier vid KTH är samarbetsparter.

Date: 4/26/2022

Time: 9:00 AM - 10:00 AM

Categories: Sustainable development

Location: Digitalt i Zoom

Contact person: Sanna Isemo

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 8/27/2020
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?