Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Urban Lunch-time #82: En båge genom tiden. Om konstnärliga minnesprocesser

Lecture

Flickläroverket byggt 1935, som idag är del av Artisten, rivs i januari för att ge plats för Konstnärliga fakultetens nya byggnad vid Götaplatsen i Göteborg. I byggnaden förenas utbildningshistoria, arkitektur och konstnärliga uttrycksformer.

I ett pilotprojekt testar vi konstnärligt gestaltande processer för att föra över kunskap, minnen, berättelser och rumsliga fragment från Flickläroverket in i framtidens nya byggnad.

Det finns en lång konstnärlig tradition av att binda samman det förflutna med framtiden i platsspecifika processer, multi-sensoriska undersökningar och multimediala dokumentationsformer. I föreläsningen ger Monica Sand exempel från Göteborg och andra platser. I en tid av snabba stadsomvandlingar behövs nya metoder för att omsorgsfullt gestalta och binda samman olika tidslager.

Datum, tid och plats
Dag: Tisdag 11 oktober 2022
Tid: 11:30-12:20. Efterföljande mingel med vegetarisk smörgås inkl. kaffe och kaka.
Plats: Röhsska museet, Auditoriet, Vasagatan
37-39, Göteborg.


Talare
Monica Sand, konstnär/forskare, forskningsrådgivare vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Anmäl dig senast den 6 oktober.

Läs mer
Om Flickläroverket.

Date: 10/11/2022

Time: 11:30 AM - 12:20 PM

Categories: Sustainable development

Organizer: Urban Futures

Location: Röhsska museet, Auditoriet, Vasagatan 37-39, Göteborg.

Contact person: Jenny Sjödin

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 8/27/2020
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?