Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Urban Lunch-time #83: Kunskapsintegrering för konflikthantering i stadsplanering. Exempel från Frihamnen och Västlänken

Lecture

Stadsutveckling inbegriper typiskt en rad komplexa och svårhanterliga frågeställningar och målkonflikter som är svåra att hantera. Under detta Urban Lunch-time delar forskare från Göteborgs universitet med sig av senaste rön om hur kunskapsintegrering kan bidra till att lösa ut sådana situationer.

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt lyfts exempel på hur olika kunskap och perspektiv integrerats, och vilken roll det spelat i hanteringen av intresse- och målkonflikter i två stadsplaneringsprojekt i Göteborg: Västlänken och Frihamnen.

Hur fungerar samverkan och samrådsprocesserna inom och mellan olika aktörer i staden, hur bidrar de till kunskapsintegrering, och vad ska man ta hänsyn till när man organiserar samverkan eller samråd i en konfliktfylld stadsplaneringsprocess?

Talare
Dr. Hannah Saldert, Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet
Dr. Olga Stepanova, Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet

Tid och plats
Dag: Tisdag 8 november 2022
Tid: 11:30-12:20. Efterföljande mingel med vegetarisk smörgås inkl. kaffe och kaka.
Plats: Röhsska museet, Auditoriet, Vasagatan
37-39, Göteborg.
Anmälan senast den 3 november 2022.

Läs mer
Understanding mechanisms of conflict resolution beyond collaboration: an interdisciplinary typology of knowledge types and their integration in practice.

Spanning Boundaries Between Policy and Practice: Strategic Urban Planning in Gothenburg, Sweden

Knowledge use analysis as a way to understand planning conflicts. Two cases from Gothenburg, Sweden.

Forskningsprojektets titel: Konflikthantering i stadsplanering: Betydelsen av kunskapsintegrering för flernivåstyrning.

Frågor?
Kontakta Jenny Sjödin, kommunikationsansvarig,
Urban Futures, jenny.sjodin@chalmers.se

Urban Lunch-time är kostnadsfritt. Efteråt finns det möjlighet att även det kostnadsfritt ta del av utställningarna på Röhsska.

Urban Lunch-time kan inte ses i efterhand. Vid det här tillfället finns det tyvärr inte möjlighet att delta digitalt.

Date: 11/8/2022

Time: 11:30 AM - 12:20 PM

Categories: Sustainable development

Organizer: Urban Futures

Location: Röhsska museet, Auditoriet, Vasagatan 37-39, Göteborg.

Contact person: Jenny Sjödin

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 8/27/2020
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?