Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Urban Lunch-time: Normkritiska perspektiv: Tillämpningar inom samtida svensk samhällsplanering

Lecture

Normkritiska perspektiv är föremål för växande intresse inom såväl forskning som politik och offentlig verksamhet. Normkritik bidrar med analys och problematisering kring hur vissa sociala normer kan ha exkluderande effekter och bland annat begränsa människors tillgänglighet till staden och dess resurser.

Vid detta Urban Lunch-time presenterar författarna resultat från en kunskapsöversikt som syftar till att summera huvuddragen i de tillämpningar av normkritiska perspektiv som gjorts inom svensk samhällsplanering under det senaste decenniet, inklusive några konkreta exempel.

Talare och författare till rapporten:
Katarina Haugen, senior forskare vid RISE Stadsutveckling och Ana Gil Solá, biträdande universitetslektor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

Anmälan. Senast den 21 feb 2022.

Ladda ned rapporten Normkritiska perspektiv: Tillämpningar inom samtida svensk samhällsplanering.

Illustration: Samuel Michaëlsson, White

Date: 2/22/2022

Time: 11:30 AM - 12:20 PM

Categories: Sustainable development, Equal value & equal opportunities

Organizer: Urban Futures

Location: Digitalt i Zoom

Contact person: Sanna Isemo

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 9/3/2021
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gmv.gu.se/urbanfutures/news/calendar/detail/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgmv.gu.se%2Furbanfutures%2Fsv%2Faktuellt%2Fkalendarium%2Fdetalj%2F%3Fprint%3Dtrue%26eventId%3D70137250990&eventId=70137250990
Utskriftsdatum: 2022-08-15