Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Förtätning på rätt spår: #3 Metoder för att beskriva konsekvenser av förtätning

Föreläsning

En webbinarieserie om stationssamhällen

Stationer ökar tillgänglighet och skapar potential för utveckling av samhällen. Webbinarieserien Förtätning på rätt spår vill ge en ökad förståelse för konsekvenser av förtätning av stationsnära områden med hänsyn till de globala målen för hållbar utveckling.

Stationsnära områden ger möjligheter till utveckling och tillgänglighet på regional och nationell nivå men utvecklingspotentialen påverkas även av hinder i den bebyggda miljön. Förtätning kan ge både positiva och negativa konsekvenser. Järnvägen i sig kan ge negativa effekter som buller, vibrationer och dålig luftkvalitet. Spårområdet kan också skapa delade tätorter med två sidor, en på rätt sida spåret och en som upplevs vara "wrong side of the track".

Förtätning på rätt spår fokuserar på hur tillgänglighet påverkar och påverkas av förtätningspotentialen, hur planering på regional nivå påverkar den lokala nivån och omvänt samt hur infrastrukturbarriärer runt stationer påverkar den lokala tillgängligheten och förtätningspotentialen.

#3 Metoder för att beskriva konsekvenser av förtätning
Metoder för att beskriva konsekvenser av förtätning i stationssamhällen utifrån Globala målet 11 - Hållbara städer och samhällen.

Från teori till praktik
Ett levande stationssamhälle, med blandade funktioner och god tillgänglighet, lyfts ofta fram som mål på såväl lokal, regional som nationell nivå. Potentialerna är många men så även utmaningarna. Fysiska utmaningar med buller, barriärer och stora hårdgjorda ytor ska samordnas med önskade värden som trygga och vistelsevänliga miljöer där olika målgrupper och behov möts. För att skapa dessa miljöer behöver samverkan ske mellan flera aktörer i samhället.

Potentialer och utmaningar
Göteborgsregionen har under tio års tid jobbat för att ta fram kunskap om utveckling av stationssamhällen, bland annat inom ramen för kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället. Medlemskommuner har tillsammans med forskare testat och utvecklat olika metoder i samskapande processer för att belysa både potentialer som utmaningar vid förtätning av stationssamhällen. Under webbinariet kommer några av de metoder som vi har arbetat fram inom Det urbana stationssamhället och andra projekt att beskrivas.

Dessutom blickar vi framåt kring hur vi nu vidareutvecklar dessa inom projektet Urbana stationssamhällen- förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet och försöker hitta lämpliga indikatorer för att underlätta den fysiska planeringen av stationsnära områden.

Läs mer
Urbana stationssamhällen - förtätning för god tillgänglighet
Det urbana stationssamhället - vägen mot ett resurssnålt resande
Levande stationssamhällen
Sociala perspektiv i fysisk planering
Täthetsanalys Mölnlycke centrum

Efter presentationen finns utrymme för diskussion och frågor.

Notera, webbinariet kan inte ses i efterhand.

Föreläsare
Nina Hannula, regionplanerare, Göteborgsregionen.

Anmälan
Anmäl dig senast 22 mars.

Dokumentation tidigare webbinarier
Samtliga webbinarier dokumenteras, några av dem spelas även in och görs tillgängliga efteråt.
Se tidigare föreläsningar och ladda ned dokumentation.

Kommande webbinarier
Inbjudan med aktuell anmälningslänk kommer att skickas ut i god tid inför varje webbinarium.

#4 Fallstudier med utmaningar
Tid: Tisdag 26 april 2022. Klockan 09:00-10:00.
Fokus: Fallstudier. Resultat av projektet där regional och lokal tillgänglighet i relation till förtätning och dess konsekvenser presenteras i tre fallstudier.
Föreläsare: Meta Berghauser Pont, docent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers.

#5 Hur tar vi projektet vidare?
Tid: Torsdag 15 september 2022. Klockan 09:00-10:00.
Fokus: Presentation och samtal om hur resultat från projektet tas vidare och kommer Trafikverket och andra aktörer till nytta.
Föreläsare: Sanna Isemo, projektledare, Urban Futures.


Upplägg webbinarierna
Tid: 1 timme inklusive tid för diskussion och frågor
Språk: Svenska med undantag för engelskspråkig talare vid webbinarium #2. Då finns dock dokumentation på svenska.
Plattform: Zoom.
Dokumentation: Erbjuds och distribueras efter varje webbinarietillfälle.
Anmälan: Inbjudan med aktuell anmälningslänk kommer att skickas ut i god tid inför varje webbinarium.
Frågor? Sanna Isemo, projektledare, Urban Futures, sanna.isemo@chalmers.se

Seminarierna hålls som webbinarier och är kostnadsfria.

Målgrupp
Målgruppen är medarbetare från Trafikverket, planerare och beslutsfattare på kommunal och regional nivå samt medarbetare från andra statliga myndigheter och forskare med intresse av frågan.

Arrangörer
Webbinarierna arrangeras av forskningsprojektet Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet i samarbete med Trafikverket.

Projektet finansieras av Trafikverket med Urban Futures som projektägare. Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionen (GR), Byggteknik vid Högskolan Dalarna och Urbana och regionala studier vid KTH är samarbetsparter.

Bild: Bussar i Mölnlycke, fotograf Bulver, Wikimedia, Creative Commons 3.0.

Datum: 2022-03-23

Tid: 09:00 - 10:00

Kategorier: Hållbar utveckling

Arrangör: Projektet Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god tillgänglighet i samarbete med Trafikverket

Plats: Digitalt i Zoom

Kontaktperson: Sanna Isemo

Sidansvarig: GMV|Sidan uppdaterades: 2020-08-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gmv.gu.se/urbanfutures/sv/aktuellt/kalendarium/detalj/?tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fgmv.gu.se%2Furbanfutures%2Fsv%2Faktuellt%2Fkalendarium%2Fdetalj%2F%3FeventId%3D70137239865&eventId=70137239865
Utskriftsdatum: 2023-10-03